Pomoc prawna dla pracowników z zakresu prawa pracy.

Opis

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również współpracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub osoby na tak zwanym samozatrudnieniu (B2B, jednoosobowa działalność gospodarcza) często mają problemy z nieuczciwymi pracodawcami.

Problemów można uniknąć już na etapie podpisywania umowy; dlatego sprawdzamy i opiniujemy drafty umów, wskazujemy na ewentualne pułapki i nieprawidłowości.
Dla osób, które już zetknęły się z nieuczciwym pracodawcą oferujemy wsparcie prawne, również na etapie postępowania przed urzędem lub sądem.

Usługi jakie możemy Państwu zaoferować:
przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze, w tym:
> umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, o pracę tymczasową), ,
> kontrakty menedżerskie,
> regulaminy pracy i wynagradzania,
> umowy o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy),
> rozwiązanie umowy o pracę (za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia):
sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa pracy,
wspieramy Klientów w przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu, pomagamy w uzyskaniu odszkodowania,
wspieramy związki zawodowe – kompleksowa pomoc w tworzeniu związków, prowadzenie negocjacji już istniejących związków z pracodawcą,
pomoc w zakładaniu związków zawodowych,
przygotowanie pism do urzędów i sądów w zakresie:
1. Ustalenia istnienia stosunku pracy,
2. Zawarcia umowy o pracę w miejsce umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
3. Wypowiedzenia umowy o pracę,
4. Rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających,
5. Odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe),
6. Wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy; odszkodowanie za mobbing, dyskryminację,
7. Odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej,
przygotowanie odwołań od niekorzystnej decyzji urzędu lub wyroku sądu.

Masz pytania? Skontaktuj się ze nami:
Doradztwo HR,
www.doradztwohr.pl
NIP 545175929 6 Regon 200247349 telefon: 605237856
e-mail: sebastian.prokop@doradztwohr.pl

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Doradztwo HR

May 26, 2020 09:31
Telefon kontaktowy: 605237856
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wczechach.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...